Претоварни рампи

IND Zah zavodi Go Orqhovica

Няма значение какъв е камионът! С рампите, Вие постигате максимален обем на товаро-разтоварна дейност, като интегрирате товарната площадка към всяко транспортно средство.